بررسی مفهوم ديه (جبران خسارت) در حقوق جزايي جمهوري اسلامي ايران

مطالب دیگر:
🔥منوچهر آتشی🔥منوچهری🔥مولانا از بلخ تا قونيه🔥مولانا کمال‌‌الدین سیدعلی محتشم کاشانی🔥مولانا و عشق- نگاهي به مسأله عشق در مثنوي معنوي🔥دانلود پاورپوینت با موضوع هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا🔥پروپوزال تاثیر آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری و سازگاری فردی-اجتماعی در دانشجویان🔥پروپوزال بررسی تاثیر عامل محیطی رنگ بر یادگیری دانش آموزان ابتدایی🔥پروپوزال پیش بینی موفقیت شغلی بر مبنای عوامل ویژگی شخصیتی سرشت و منش🔥مولانا، آموزگار معنا🔥پروپوزال مقایسه بهزیستی روان شناختی و دشواری های بین فردی دانشجویان🔥مولوی صنم پرست🔥پروپوزال بررسی تاثیر بازی درمانی بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به اوتیسم🔥مولوی و استعاره های عشق🔥مولوي بلخي و سايه هما🔥پروپوزال اثربخشي نقاشي‌درماني بر سلامت روان دانش آموزان پسر مدارس ابتدايي🔥مـولـوي وسـايـه هـُمـا ، درغـزلـيـاتـش🔥موميايي ها🔥مهدی اخوان ثالث🔥ميان افزود ها، بدل يا معترضه🔥پروپوزال پیش بینی تاب‌آوری بر اساس سبک‌های فرزندپروری و هوش هیجانی دانش‌آموزان🔥ناسیونالیزم‌ رمانتیك در افكار و آثار صادق‌ هدایت🔥پروپوزال بررسی میزان اثر بخشی طرح تحول نظام سلامت بر سیستم های اطلاعات بیمارستان ها (HIS)🔥نثر فارسي در عهد صفوي🔥نثر فارسي و آغاز ادبيات تاريخي ديني
بررسی مفهوم ديه (جبران خسارت) در حقوق جزايي جمهوري اسلامي ايران|30014292|qms|کیو ام|دریافت فایل با موضوع|بررسی مفهوم ديه (جبران خسارت) در حقوق جزايي جمهوري اسلامي ايران
در این پست قصد معرفی فایل بررسی مفهوم ديه (جبران خسارت) در حقوق جزايي جمهوري اسلامي ايران را داریم با ما همراه باشید.

مقدمهالف) بيان موضوع و انگيزه انتخاب آنب) سوالاتج) فرضياتد) سابقة پژوهشه) روش تحقيقو) محدوديت‌هاز ) خلاصه و چكيدهح) عبارات اختصاريبخش اول: ديه (تعاريف و مفاهيم و سابقه پيدايش)فصل اول: تعريف ديهمبحث اول: معناي لغوي ديهمبحث دوم: معناي اصطلاحي ديهگفتار اول: مفهوم فقهي ديهگفتار دوم: مفهوم حقوقي ديهگفتار سوم: مفهوم قانوني ديهفصل دوم: سابقة پيدايش ديهمبحث اول: سابقة پيدايش ديه درجهانمبحث دوم: سابقة پيدايش ديه در اسلامبخش دوم: حقوق جزاي ايرانفصل اول: قبل از انقلاب اسلاميمبحث اول: از آغاز تا انقلاب مشروطهمبحث دوم: از انقلاب مشروطه تا پيروزي انقلاب اسلاميفصل دوم: بعد از انقلاب اسلاميمبحث اول: حاكميت قانون راجع به مجازات اسلامي 1361مبحث دوم: حاكميت قانون مجازات اسلامي 1370بخش سوم: پرداخت ديه در حقوق جزايي (جمهوري اسلامي) ايرانفصل اول: در قانون ايرانفصل دوم: كاربرد حقوقي ديهمبحث اول: مجازات (جنبه كيفري) ديهمبحث دوم: جبران خسارتمبحث سوم: ديه از نظر سياست كيفري ايران در حال حاضرگفتار اول: قانونگذارالف) مجازات ماليب) جبران خسارتگفتار دوم: ماهيت تركيبي (خاص) ديهگفتار سوم: انعكاس ماهيت حقوقي ديه در آراي قضايي ايرانمبحث چهارم: خسارات زايد بر ديهفصل سوم: مسئول پرداخت و مهلت پرداخت ديهمبحث اول: جانيمبحث دوم: ضمان عاقلهمبحث سوم: دولت (بيت‌المال)مبحث چهارم: مهلت پرداخت ديهنتيجه‌گيريپيشنهاداتفهرست منابع و مآخذ

مقدمهالف) بيان موضوع و انگيزه انتخاب آنحقوق علم زندگي اجتماعي انساني است. در قرون اخير افراد در تلاش بوده‌اند تا با ايجاد ضوابط و مقررات در زندگي اجتماعي و گروهي خود در قالب قرارداد اجتماعي به اين رويه نظم و سامان بخشند. در اين ميان عناصري از گذشته‌هاي دور و ورود آنها به زندگي مدرن امروزي باعث ايجاد تحولات و نگاه‌هاي جديدي در عرصه مسائل حقوقي و اجتماعي شده است. ديه (خونبها) نيز يكي از همين موضوعات است. بررسي و دقت در سابقه‌ي اقوام و تمدن‌هاي بشري گوناگون نشاندهنده‌ي اين مطلب است كه پرداخت غرامت از سوي جاني به عنوان مجازات يا جبران خسارت داراي سابقه‌اي طولاني و دراز به قدمت عمر بشر است. اين روند كم‌كم با گذشت زمان و ورود عناصر و اجزاي تازه وارد مرحله‌اي جديد شد. در دين اسلام كه دين رسمي حكومت جمهوري اسلامي ايران است اين نهاد با صراحت و تأكيد مورد قبول قرار گرفت و اين نشان مي‌دهد كه ديه از احكام امضايي اسلام است كه در واقع در راستاي ايجاد صلح و صفا در ميان خانواده‌ها و قبايل عرب كه از نظر مسائل اجتماعي در سطح بسيار پايين قرار داشتند به وجود آمد و توسط اسلام تأييد شد. اين اختلافات به حدي شديد بود كه موجب بروز جنگ در ميان قبايل عرب مي‌شد و گاه تا ساليان دراز ادامه مي‌يافت. به همين دليل مي‌بينيم كه واژه «ثار» (خونخواهي) واژه‌اي مقدس و قابل احترام نزد اعراب جاهليت بوده است. ديه اساساً براي همه اشخاص يكسان نبوده است و برحسب شأن و مقام و منزلت مقتول متفاوت بوده است. با ظهور اسلام در جزيره‌العرب و گسترش نفوذ اسلام در اين منطقه و مناطق اطراف مفاهيم و اعتقادات و مباني حقوق اسلام كم‌كم در جوامع اطراف گسترش و رشد و اشاعه يافت و آنها يگانه راه سعادت خود را در اجراي احكام دين اسلام مي‌ديدند.با گذشت زمان و نفوذ انديشه‌هاي جديد حقوقي مردم هم در راستاي ايجاد يك سيستم حقوقي منظم و با ثبات سعي در ايجاد يك جامعه متشكل و مترقي در قالب‌هاي جديد و منطبق با تحولات روز بودند و از آنجا كه انسان موجودي فطرتاً اجتماعي است با تشكيل اجتماعات تلاش داشت تا اين نياز خود را برطرف سازد كه مستلزم ايجاد نظم و حكومت قانون و وضع قوانين و مقررات است تا بدين وسيله قوام و ثبات جامعه حفظ شده و زمينه امنيت فردي و اجتماعي به وجود آيد. برهمين اساس قوانين حاكم بر هر جامعه محدوديت‌هايي براي افراد خود و در برابر تجاوز و تعدي بر اين محدوديت‌ها واكنشي را در نظر گرفته است؛ بدين صورت حقوق جزا به وجود آمد. در ايران هم با توجه به سابقه وجود اسلام و اهميت آن در نزد مردم و اجراي آن در جامعه، اين امر تجلي يافت و با پيروزي انقلاب اسلامي و حاكميت قوانين اسلامي محرز و مسلم شد. در ميان احكام اسلام، احكام جزايي آن از اهميت بسياري برخوردار است چرا كه امروزه به رقيبي براي حقوق غير آن تبديل شده است. ديه نيز يكي از اين احكام است. نويسنده اين اثر علمي تلاش فراوان دارد تا با بررسي و مطالعه سير تاريخي و وجودي ديه درجهان و اسلام به مطالعه وضعيت اين تأسيس حقوقي در حقوق جزاي ايران پرداخته تا بتواند نهاد ديه را كه از ديرباز در فقه جايگاه داشته است و باب مهمي را در قانون مجازات اسلامي بخود اختصاص داده است مورد بررسي و دقت قرار دهد و بتواند براساس نتايج علمي و آراء و نظريات حقوقي در تبيين و شناخت اين تأسيس اسلامي موفق بوده و بتواند راه‌حلي براي اين موضوع كه بيابد و بتواند اين نكته را ثابت كند كه حقوق جزايي اسلام داراي ايده‌ها و نكات مهم در برابري و رقابت با حقوق غيرآن است.ب) سؤالات1ـ ديه چيست؟2ـ سابقه ديه در جهان چگونه است؟3ـ ديه در دين اسلام و حقوق اسلامي چه جايگاهي دارد؟4ـ آيا ديه در حقوق اسلام يك حكم تأسيسي است؟5ـ مقادير ديه چيست؟6ـ آيا انواع ديات هم امروزه داراي كاربرد است؟7ـ حقوق ايران چه نگاهي به اين تأسيس اسلام دارد؟8ـ عملكرد قضايي حقوق جزاي ايران نسبت به اين تأسيس اسلامي چگونه است؟9ـ آيا مي‌تواند جنبه دوگانه داشته باشد؟10ـ آيا ديه صرفاً يك تأسيس يك بعدي است؟11ـ آيا جاني نسبت به ضرر و زيان مازاد بر ديه مسئوليت دارد؟ج) فرضياتدر اين مورد با توجه به اينكه ديه در سير تاريخ و پيدايش خودداراي كاربردهاي دوگانه خسارت و مجازات بوده است و از آنجايي كه حيطه بحث ما حقوق ايران است اين فرضيات مطرح است:1) ديه داراي ماهيت حقوقي است.2) ديه در حقوق ايران يك مجازات است.3) ديه براي جاني يك وجهه كيفري دارد.4) ديه مي تواند جنبه دوگانه داشته باشد.5) جاني نسبت به ضرر و زيان مازاد بر ديه مسئوليت دارد.6) مقادير ديه امروزه قابل تبديل و تقديم به پول است.7) اسلام در جهت راحتي پيروان خود و سايرين قابليت تبديل ديه به پول رايج را پيش‌بيني كرده است.د) سابقه‌ي پژوهشدر اين خصوص بايد گفت در اين پژوهش علمي بر خلاف سايرين سعي شد تا اين تأسيس حقوقي بيشتر از ديدگاه حقوقي و عملي مورد مطالعه قرار گيرد و جنبه هاي گوناگون عارض بر آن مانند خسارات اضافه وارد بر مجني عليه كه در كمتر اثري به آن پرداخته شده است مورد دقت و كنكاش قرار گيرد تا بتوانيد راه حل عملي براي مشكلات موجود در اين زمينه ارائه دهد.