بررسی خانه‌هاي تاريخي كاشان در دوره قاجار و تاریخچه گچبری و گچبري در خانه‌هاي كاشان

مطالب دیگر:
طرح هاي بازاريابيبررسي و مقايسه رشد صنعت در كشورهاي مختلف و ايرانتأثيرآموزه هاي تربيت ديني برفرهنگ وتمدن ايرانتاثيرنقش پرداخت تسهيلات بانكي در افزايش سطح اشتغال روستاهاورشكستگي و اثرات آننقش زنان در اقتصاد روستاتاریخ راهنمایی و مشاوره ایرانتاریخ مشاوره در ایرانتاریخچه استرستاریخچه روانشناسی در ایرانتاريخ آموزش و پرورشپروژه مالي انبارداري شركت صنايع الكترونيك افراتابتاريخچه جامعهشناسى روستائىتاريخچه روانشانسي رشدنقش پس اندازي بيمه در اقتصادتاريخچه روز جهانى کودکاصول رقابت در بازار جهت فروش و يا جذب منابعتأملي كوتاه درباب فرهنگ توسعه وتوسعه فرهنگيتامین اجتماعیتامين مالي طرحهاي تامين اجتماعيتبيين رابطه بين فرهنگ سازماني و ميزان روحيه كاركنان ادارات كل استان خراسان شماليتجربيات يك معلمپايه دوم ابتداييتحقيق تجزيه و تحليل و بررسي ساختار تشكيلاتي موجود بانك كشاورزي (مركز) و ارائه الگوئي بهينه براي آنتحصیلات دختران سندی ماندگار و مایه افتخاردوران ابتدایی
بررسی خانه‌هاي تاريخي كاشان در دوره قاجار و تاریخچه گچبری و گچبري در خانه‌هاي كاشان|30014294|qms|کیو ام|دریافت فایل با موضوع|بررسی خانه‌هاي تاريخي كاشان در دوره قاجار و تاریخچه گچبری و گچبري در خانه‌هاي كاشان
در این پست قصد معرفی فایل بررسی خانه‌هاي تاريخي كاشان در دوره قاجار و تاریخچه گچبری و گچبري در خانه‌هاي كاشان را داریم با ما همراه باشید.

فهرست مطالب



عنوان



مقدمه:1



فصل اول : بررسي خانه‌هاي تاريخي كاشان در دوره قاجار



بخش 1 معماري خانه‌هاي كاشان 4



بخش 2 جغرافياي محل 8



بخش 3 قدمت تاريخي خانه‌هاي كاشان11



فصل دوم:‌ بررسي گچبري در خانه‌هاي كاشان



بخش 1 مصالح گچبري15



بخش 3 نقوش گچبري 16



بخش 2 نحوه اجراي گچبري‌17



فصل سوم: قدمت تاريخي گچبري



بخش اول ويژگي وامتياز گچبري خانه‌هاي تاريخي كاشان در دوره قاجار20





فهرست تصاوير



عنوان



1 خانه عباسيان 22



2 معماري خانه بروجرديها 22



3 نماي خانه عباسيان 23



4 چشمه سليمانيه23



5 معماري خانه عباسيان 24



6 خانه عامريها24



7 خانه طباطبائي25



8 گچبري خانه بروجردي ها25



9 خانه بروجردي ها26



10 طرح گربه و خورشيد در گچبري خانه عباسيان 26



11 گچبري خانه بروجردي ها27





«مقدمه»



اين تحقيق را به اين علت انتخاب نموده‌ام كه شهرستان كاشان از لحاظ فرهنگي و هنري تاريخچه‌اي كهن و پربار با تمدني چند هزار ساله دارد،‌ كه از تپه‌هاي سيكل آغاز مي‌شود و به تزئينات بسيار ظريف و زيبا در بناها مي‌رسد. اين امر باعث مي‌شود تا هنر دوستان و دانشمندان كشورهاي ديگر را از دير باز به خود جلب نمايد.



براي انجام اين تحقيق محدوديتهاي بسياري وجود داشت، با كمبود منابع مواجه بودم اين تحقيق به صورت ميداني و كتابخانه‌اي صورت گرفته است.



منابعي كه براي اين تحقيق استفاده كرده‌ام عبارتند از كاشان مرواريد كوير، بهشتي در حاشيه كوير،‌ آثار تاريخي شهرستان‌هاي كاشان و نطنز



تعداد 11 عكس در اين تحقيق به چشم مي‌خورد، اين تحقيق شامل سه فصل مي‌باشد.



فصل اول شامل سه بخش مي‌باشد، كه به بررسي معماري، وضعيت جغرافيايي و قدمت تاريخي خانه هاي كاشان مي‌پردازد.



فصل دوم نيز شامل سه بخش مي‌باشد كه در اين فصل گچبري، مصالح گچبري و نحوة اجراي گچبري بررسي شده است.



در فصل سوم ويژگي و امتياز گچبري خانه هاي كاشان در دوره قاجار بررسي شده است.



هدف من از انجام اين تحقيق اين است كه بتوانم راه تمامي كساني كه براي هنر اين مرز و بوم تلاش كرده‌اند را ادامه دهم و براي شناساندن هنرهاي نه تنها كاشان بلكه شهرهاي ديگر ايران كوشش كنم و اميد آن است كه از اين راه سر بلند بيرون آيم.



در شهرهاي ايران بناهاي بسيار زيبا وجود دارد كه هر يك به نوبه خود بي نظير است اما آنچه كه در اين شهر توجه من را به خود جلب نموده اين است كه هنر گچبري در معماري خانه‌هاي كاشان بي نظير است.



اهميت و ضرورت انجام اين تحقق شناساندن تزئينات گچ بري بر روي خانه‌هاي قديمي دوران قاجاريه در شهر كاشان به مردم آن شهر و به مردم ساير ملل و جوامع ديگر است.



فراهم آوردن زمينه فرهنگي و هنري درباره‌ي تاريخچه كاشان، آثار باستاني آن و پرداختن به جزئيات هنرها و ايجاد علاقه در مردم آن شهر كه هر چه بيشتر به هنر شهر نشان اهميت داده و آگاهي پيدا كنند به اينكه هر يك از اين هنرها و اين نقوش با چه زحمات و مشتقهايي با حداقل امكانات مشكلات فراوان بوجود آمده‌اند تا خود آنها قبل از ميراث فرهنگي يكي از نگهدارندگان خوب اين آثار باشند. در زمينه هاي هنري ايران هر چقدر هم كه تحقيق و تخصص نماييم باز هم جاي تفكر و تامل باقي است.